Ted Polet boeken

WIE SCHRIJFT...

Ted Polet

AUTEUR

FICTIE

Ik schrijf al vele jaren, echter tot voor kort geen fictie. Fictie schrijven is iets heel anders; ik heb mij daar nooit zo mee bezig gehouden totdat ik enkele jaren na mijn vervroegde pensioen op een dag achter het toetsenbord ging zitten en aan de slag ging. Ik begon met een idee voor een zeeavontuur, zonder mij rekenschap te geven hoe het daarna verder moest. Dat leerde ik met vallen en opstaan. Uiteindelijk leidde het manuscript tot mijn eerste boek, Het Transport, dat meer is geworden dan alleen een zeeavontuur. Als eerste publiceerde ik echter De Batavier (zie volgende pagina's). In mijn werk tot dusverre komt behalve mijn oude métier, de zeevaart, ook mijn maatschappelijk engagement tot uiting. Als laatste boek verscheen onlangs Drie meter zand

NON-FICTIE

Beroepsmatig heb ik jarenlang veel moeten schrijven: beleidsnotities, procesbeschrijvingen en onderzoeksrapporten. Veelal taaie stukken proza, gortdroog maar desondanks een uitdaging voor mijn schrijfvaardigheid. Publiceren deed ik ook. Al in 1975 heb ik iets in de technische pers geschreven over het vervoer van gevaarlijke ladingen per schip. Kort daarop begon ik ook in hobbybladen te schrijven over mijn liefhebberij, modelspoor.

Ik werd in 1978 benaderd door een uitgever voor een boek daarover. Die winter zat ik achter de schrijfmachine en het tekenbord en ging ik op stap met de camera om illustratiemateriaal te verzamelen. Zo verschenen in 1980 twee boeken bij uitgeverij De Alk, prozaïsch getiteld Modelspoorwegbouw 1 en 2. Later deed ik bewerkte vertalingen van Engelstalige boeken over hetzelfde onderwerp. Ik ben nog steeds actief met schrijven in hobbybladen in binnen- en buitenland en onderhoud een aantal websites in twee talen.

  

Auteur   Fictie   Schrijven   Uitgeven   Biografie   Zeilen   Zeevaart   Home